NPR Report
State Name :-   Tamil Nadu
District Name :-   Virudhunagar
Teshil Name :-   Srivilliputhur
S.No.Town/VillageData EntryBME
1 Achchandavilthan 5984 0
2 Ammapatti 1059 0
3 Athikulam Sengulam 3654 0
4 Ayaidharmam 2316 0
5 Ayan Karisalkulam 4525 0
6 Deyvendri 978 0
7 Govindanallur 823 0
8 Ilandaikulam 3911 0
9 Kalathur 268 0
10 Khansabpuram 9509 0
11 Khansabpuram (Unnipath RF) 41 0
12 Kongalapuram 2451 0
13 Kottaiyur 5988 0
14 Kunnur 8244 0
15 Kurukkalkulam 3014 0
16 Maharajapuram 8987 0
17 Malli 5827 0
18 Mamsapuram 3246 0
19 Mamsapuram (TP) 19362 0
20 Mullikulam 1643 0
21 Muthuvenkatarayapuram 1864 0
22 Muvaraivenran 3924 0
23 Nachchiyarkovil 3227 0
24 Nathampatti 2927 0
25 Padikkasu vaithanpatti (CT) 9487 0
26 Pattakkulam Sallipatti 3606 0
27 Pillaiyarkulam (part) 6628 0
28 Pillaiyarnatham 3891 0
29 Ponnangani 1154 0
30 Puvani 2806 0
31 S.Kodikulam (TP) 13291 0
32 Semmanandikarisalkulam 3 0
33 Singammalpuram 2024 0
34 Srivilliputhur (M) 76410 0
35 Srivilliputtur 2992 0
36 Srivilliputtur R.F. 75 0
37 Sundarapandiam (TP) 8794 0
38 Sundarapandiyam 9007 0
39 Tadagannai Managaseri 2173 0
40 Thambipatti 3174 0
41 Thilakulam 1283 0
42 Thulukkapatti 1456 0
43 V.Pudupatti (TP) 9125 0
44 Vadakkusrivilliputhur 2189 0
45 Vadugapatti 1102 0
46 Valaikulam RF 83 0
47 Vathirairuppu (TP) 17208 0
48 Vellaipottal 978 0
49 Venkateswarapuram 4122 0
50 Viluppanur 5266 0
51 Watrap 4064 0
© 2012-13 - The Registrar General & Census Commissioner, India, New Delhi-110011