NPR Report
State Name :-   Maharastra
District Name :-   Ratnagiri
Teshil Name :-   Dapoli
S.No.Town/VillageData EntryBME
1 Agarvayangani 1451 0
2 Ambavali Kh. 413 0
3 Apti 1080 0
4 Asond 1250 0
5 Awashi 451 0
6 Bandhativare 625 0
7 Bhadavale 825 0
8 Bhanghar 286 0
9 Bhatghar 135 0
10 Bhati 752 0
11 Bhomadi 465 0
12 Bhopan 1836 0
13 Bondivali 508 0
14 Borghar 1417 0
15 Borthal 321 0
16 Chandikanagar 657 0
17 Chandivane 162 0
18 Chikhalgaon 687 0
19 Chinchali 351 0
20 Dabhil 1078 0
21 Dalkhan 125 0
22 Damame 626 0
23 Dapoli Camp (NP) 14873 0
24 Dauli 331 0
25 Degaon 825 0
26 Dehen 507 0
27 Devke 376 0
28 Dhankoli 307 0
29 Dr.iqubalnagar 629 0
30 Dumdeo 160 0
31 Ganpatipule 429 0
32 Gaontale 663 0
33 Gavrai 582 0
34 Gimhavane (CT) 5843 0
35 Hatip 345 0
36 Ilane 294 0
37 Inampangari 978 0
38 Jalgaon (CT) 6011 0
39 Jamge 1607 0
40 Kadivali 771 0
41 Kalambat 520 0
42 Kalanagar 175 0
43 Kalki 655 0
44 Kangavai 867 0
45 Karajgaon 890 0
46 Karanjali 756 0
47 Karanjani 1033 0
48 Katran 931 0
49 Kawadoli 487 0
50 Kelil 315 0
51 Kharavate 356 0
52 Kherdi 1780 0
53 Kinhal 515 0
54 Kolbandre 1713 0
55 Kondhye 1527 0
56 Kongle 360 0
57 Kudavale 1613 0
58 Mahalunge 883 0
59 Mahamaynagar 209 0
60 Malvi 227 0
61 Mandivali 1155 0
62 Mathegujar 354 0
63 Matwan 268 0
64 Mauje Dapoli 1315 0
65 Mele 701 0
66 Mugij 617 0
67 Nante 768 0
68 Nargoli 456 0
69 Navase 651 0
70 Navashi 779 0
71 Nawanagar 614 0
72 Nigade 765 0
73 Olgaon 420 0
74 Onanvase 405 0
75 Oni 1115 0
76 Pachavali 577 0
77 Palgad 2932 0
78 Panderi 635 0
79 Pangari Tarf Haveli 1835 0
80 Panhale Kazi 453 0
81 Pavnal 444 0
82 Phansu 1078 0
83 Pharare 1010 0
84 Pichadoli 322 0
85 Pisai 1060 0
86 Pophalwane 1308 0
87 Rajapur 208 0
88 Rawtoli 281 0
89 Revali 165 0
90 Rowale 339 0
91 Rukhi 1003 0
92 Sadavali 114 0
93 Sahilnagar 490 0
94 Sakhaloli 1139 0
95 Sakurde 840 0
96 Saldure 361 0
97 Samsher Ali Nagar 434 0
98 Sarang 1048 0
99 Satere Tarf Haveli 194 0
100 Satere Tarf Natu 599 0
101 Shiravane 669 0
102 Shirkhal 1040 0
103 Shirsadi 357 0
104 Shirseshwar 582 0
105 Shirshinge 484 0
106 Shirsoli 477 0
107 Shivajinagar 695 0
108 Shivajinagar 1274 0
109 Shiwnari 473 0
110 Sondeghar 873 0
111 Soveli 911 0
112 Sukondi 548 0
113 Tadil 1325 0
114 Talsure 1452 0
115 Tamond 413 0
116 Tangar 766 0
117 Terevayangani 919 0
118 Tetavali 2024 0
119 Turavade 20 0
120 Umbarle 1262 0
121 Unhavare 1040 0
122 Urphi 488 0
123 Vanand 821 0
124 Vanoshi Tarf Natu 632 0
125 Velvi 397 0
126 Virsai 681 0
127 Visapur 667 0
128 Visharantinagar 442 0
129 Wadavali 408 0
130 Waghivane 232 0
131 Wakavali 1120 0
132 Walane 724 0
133 Wanzloli 577 0
134 Wavghar 1283 0
© 2012-13 - The Registrar General & Census Commissioner, India, New Delhi-110011