NPR Report
State Name :-   Maharastra
District Name :-   Osmanabad
Teshil Name :-   Lohara
S.No.Town/VillageData EntryBME
1 Achaler 6121 0
2 Arni 1565 0
3 Ashta kasar 6156 0
4 Belwadi 754 0
5 Bhatangali 3172 0
6 Bhosga 2176 0
7 Chincholi kate 4210 0
8 Chincholi rebe 667 0
9 Dastapur 1322 0
10 Dhanori 2271 0
11 Ekondi lohara 2810 0
12 Harali 2178 0
13 Hipparga sayyad 1438 0
14 Hippargarava 6031 0
15 Holi 1670 0
16 Jewali 11145 0
17 Kanegaon 6325 0
18 Karwanji 1047 0
19 Kasti Bk. 2291 0
20 Khed 3115 0
21 Kolnur pandari 522 0
22 Kondjigad 1701 0
23 Lohara Bk. 7023 0
24 Lohara Kh. 1498 0
25 Makani 6818 0
26 Malegaon 524 0
27 Mardi 1840 0
28 Mogha bk. 821 0
29 Mogha kh 723 0
30 Murshadpur 963 0
31 Nagur 4825 0
32 Phanepur 644 0
33 Rajegaon 583 0
34 Salegaon 2579 0
35 Sastur 7259 0
36 Tawshigad 4172 0
37 Toramba 2538 0
38 Udatpur 979 0
39 Undargaon 1412 0
40 Vilaspur pandhari 950 0
41 Wadgaon 2205 0
42 Wadgaonwadi 1312 0
© 2012-13 - The Registrar General & Census Commissioner, India, New Delhi-110011