NPR Report
State Name :-   Maharastra
District Name :-   Osmanabad
Teshil Name :-   Paranda
S.No.Town/VillageData EntryBME
1 Anala 2090 0
2 Andhora 400 0
3 Andhori 532 0
4 Arangaon 4158 0
5 Asu 4386 0
6 Awar pimpri 1474 0
7 Bawachi 1369 0
8 Bhoinja 995 0
9 Bhotra 1802 0
10 Bodakha 546 0
11 Chinchpur Bk. 2967 0
12 Chinchpur Kh. 1489 0
13 Dahitana 803 0
14 Deogaon Bk. 1093 0
15 Deogaon kh. 1383 0
16 Deulgaon 3309 0
17 Dhagpimpri 1216 0
18 Domgaon 1497 0
19 Donja 3356 0
20 Dudhi 644 0
21 Gharagaon 1389 0
22 Gosaviwadi 717 0
23 Hingangaon Bk. 1249 0
24 Hingangaon kh. 716 0
25 Jagdalwadi 338 0
26 Jakate wadi 1032 0
27 Jake Pimpri 4237 0
28 Jamgaon 255 0
29 Jawala (n.) 4902 0
30 Kandari 5551 0
31 Kangalgaon 1497 0
32 Kapilapuri 710 0
33 Karanja 430 0
34 Katrabad 507 0
35 Kaundgaon 3856 0
36 Khanapur 1152 0
37 Khandeshwar wadi 1190 0
38 Khasapuri 2213 0
39 Khasgaon 816 0
40 Kumbheja 753 0
41 Lohara 1106 0
42 Loni 1339 0
43 Malkapur 3964 0
44 Nalgaon 1328 0
45 Pachpimpla 2136 0
46 Pandharewadi 1879 0
47 Paranda (M Cl) 16729 0
48 Paranda (rural) 476 0
49 Parewadi 2589 0
50 Pimparkhed 1225 0
51 Pithapuri 1423 0
52 Rajuri 1200 0
53 Ratnapur 3181 0
54 Rohkal 625 0
55 Rosa 1091 0
56 Rui 977 0
57 Sakkarwadi 569 0
58 Shelgaon 4036 0
59 Shirala 3592 0
60 Sirsao 3941 0
61 Sonari 670 0
62 Takali 758 0
63 Takmodwadi 598 0
64 Tandul wadi 1183 0
65 Undegaon 659 0
66 Wadner 1332 0
67 Wakadi 5740 0
68 Wanewadi 299 0
69 Wangegavhan 1071 0
70 Watephal 2294 0
© 2012-13 - The Registrar General & Census Commissioner, India, New Delhi-110011